พฤหัสบดี 21/02/2019
เวลา16:14:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19600  บาท
  ขายบาทละ 19700  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19253.2  บาท
  ซื้อกรัมละ 1270  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช