Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Thu, 19/Oct/2017 20:33:05

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
19/Oct/2017 14:35:00 20050 20150 1299 12692.84 20650 1169.1 17723.556 455 6897.8
50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
19/Oct/2017 14:35:00 20050 20150 1299 12692.84 20650 (50)
09:28:00 20000 20100 1296 19647.36 20600 (-50)
18/Oct/2017 13:52:00 20050 20150 1299 19692.84 20650 (-50)
10:11:00 20100 20200 1302 19738.32 20700 (-50)
09:31:00 20150 20250 1305 19783.8 20750 (0)
17/Oct/2017 13:34:00 20150 20250 1305 19783.8 20750 (-50)
09:30:00 20200 20300 1308 19829.28 20800 (-150)
16/Oct/2017 13:50:00 20350 20450 1318 19980.88 20950 (50)
09:30:00 20300 20400 1315 19935.4 20900 (0)
14/Oct/2017 09:30:00 20300 20400 1315 19935.4 20900 (100)
13/Oct/2017 09:31:00 20200 20300 1308 19829.28 20800 (-50)
12/Oct/2017 14:45:00 20250 20350 1312 19889.92 20850 (50)
09:30:00 20200 20300 1308 19829.28 20800

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา