Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Tue, 13/Apr/2021 21:45:06

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
13/Apr/2021 13:39:00 25700 25800 1665 25241.4 26300 1498.5 22717.26 583 8838.28
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
13/Apr/2021 13:39:00 25700 25800 1665 25241.4 26300 (-50)
09:26:00 25750 25850 1668 25286.88 26350 (-100)
12/Apr/2021 09:27:00 25850 25950 1674 25377.84 26450 (0)
10/Apr/2021 09:38:00 25850 25950 1674 25377.84 26450 (0)
09/Apr/2021 17:05:00 25850 25950 1674 25377.84 26450 (-50)
14:40:00 25900 26000 1678 25438.48 26500 (-50)
13:54:00 25950 26050 1681 25483.96 26550 (-50)
09:34:00 26000 26100 1684 25529.44 26600 (150)
08/Apr/2021 13:47:00 25850 25950 1674 25377.84 26450 (50)
10:39:00 25800 25900 1671 25332.36 26400 (50)
09:43:00 25750 25850 1668 25286.88 25350 (50)
09:30:00 25700 25800 1665 25241.4 26300 (0)
07/Apr/2021 14:37:00 25700 25800 1665 25241.4 26300 (50)
10:28:00 25650 25750 1661 25180.76 26250 (50)
06/Apr/2021 16:09:00 25600 25700 1658 25135.28 26200 (50)
15:12:00 25550 25650 1655 25089.8 26150 (-50)
14:54:00 25600 25700 1658 25135.28 26200 (-50)
13:01:00 25650 25750 1661 25180.76 26250 (50)
10:30:00 25600 25700 1658 25135.28 26200

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง
SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา